Circ / Art / Moviment

Escric textos i moviment. Crec en un cos pensant: una manera d’escriptura que sorgeix sense la intervenció del centre lingüístic del cervell.

CURRENTLY WE ARE UPDATING THE WEBSITE, SO SOME ERRORS MAY OCCUR. SORRY ….