[ENG]

SKLENKA MELTA is a circus-movement composition for 4 performers. A research between the body and the matter of glass. SKLENKA MELTA is a scenic proposal based on a body dramaturgy which is beginning to take shape. Sklenka Melta is a co-production with Mercat de les Flors which premieres on November 8, 2024.

A quintet between four human bodies and a matter.

A composition about the balance between surrender to gravity and suspension,To let go or push. Control and perfection.

A piece that is born from movement practice and glass blowing.

[ES]

SKLENKA MELTA es una composición de movimiento circense para 4 performers entre un paisaje de objetos de vidrio soplado. Una propuesta escénica basada en una escritura circense  y que se está empezando a gestar. Sklenka Melta es una coproducción con el Mercat de les Flors que se estrena el 8 de noviembre 2024.

Un quinteto entre cuatro cuerpos humanos y una materia.

Una composición sobre el equilibrio entre entrega a la gravedad y la suspensión, De dejar pasar o impulsar. El control y la perfección.

Una pieza que nace de la práctica del movimiento y del soplado de vidrio.

[CAT]

SKLENKA MELTA és una composició de moviment circense per a 4 performers entre un paisatge d’objectes de vidre bufat. Una proposta escènica basada en una escriptura circense i que s’està començant a gestar. Sklenka Melta és una coproducció amb el Mercat dels Flors que s’estrena el 8 de novembre 2024.

Un quintet entre quatre cossos humans i una matèria.

Una composició sobre l’equilibri entre lliurament a la gravetat i
la suspensió, De deixar passar o impulsar. El control i la perfecció.

Una peça que neix de la pràctica del moviment i del bufat de vidre.

Per a la creació es busquen:

Artistes de circ, moviment o dansa que hagin desenvolupat un llenguatge propi amb la seva tècnica. Per tant, es demana en aquesta primera selecció que, les persones que es presenten, enviïn material audiovisual d’un vocabulari, una recerca de moviment entre cos i tècnica de circ (i, si és el cas, aparells) o un fragment d’una seqüència del seu llenguatge de moviment.

Sklenka Melta es crea a partir d’un vocabulari/ un llenguatge de circ, no ens basarem en el concepte “número de circ”.

En concret busquem:

4 artistes/performers de circ, dansa o actoris especialistes amb les següents especialitats:

  • Manipulació d’objectes o malabars amb objectes diversos
  • Equilibris i/o verticals
  • Dansa, acrobàcia de sòl, acro-dansa, especialista de moviment
  • Experiència a moure’s penjat i en altures o experiència en caigudes d’altures

Donem especialment la benvinguda a sol·licituds de totes les nacionalitats, orígens ètnics, expressions de gènere, condicions mentals i físiques. Ja que es vol fomentar la creació local, donem preferència a aquellis artistes que resideixen a Catalunya.

A totes les persones se’ls demana un bon nivell de consciència corporal, treball de qualitat de moviment i lliurament a la improvisació. Tot tipus de tècnica de moviment pot ser un + (dansa, arts marcials, parkour, skate….).

Per a presentar-se a la convocatòria:

Crea un pdf en l’estil que vulguis integrant les preguntes de l’ANNEX 1- formulari i envia-ho mail(at)vivianfriedrich.info.

Data límit: 12 de desembre 2023

Avís sobre selecció per a l’audició: 22 de desembre 2023

Taller/Audició: 15-18 de gener 2024

Lloc: Barcelona i voltants

ANEXO 1 – formulario.castellano

ANEXO 1- formulari.cat

ANEXO 2- calendario y renumeración

ANEXO 2 – calendari i renumeració